Pokalregler for Chabos- og Skæghønseklubben

Femdyrs Pokalen

Pokalen tildeles bedste 3,2 eller 2,3 i samme race, farve og varietet. Ingen dyr under 91 point. Ved pointlighed mellem flere hold afgøres rækkefølgen efter DFfR`s præmieregler. Pokalen skal vindes 3 på hinanden følgende år eller 5 gange ialt for at blive vundet til ejendom. (1 pokal til Chabos + 1 pokal til Skæghøns)

Triopokal

Pokalen tildeles bedste 2,1 eller 1,2 i samme race, farveog varietet. Ingen dyr under 91 point. 

 

Ærespræmier: Max. 3 stk til Chabos + max. 3 stk til Skæghøns tildeles efter DFfR´s regler. Se DFfR´s præmieregler på: www.racefjerkrae.dk

Der kåres Bedste Hane i både Chabos & Skæghøns