Referat Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamlingen lørdag d. 14. 11. 2019.

1) Valg af dirigent: Benny Pedersen

2) Formandens beretning: Godkendt med applaus. Beretningen kan ses i fuld version andet sted på hjemmesiden.

3) Det reviderede regnskab: Godkendt. Et underskud i Norge opvejes af et tilsvarende overskud i DK.

4) Indkomne forslag: Ingen forslag indkommet.

5) Fastsættelse af kontingent: Kontingentsatserne forbliver uændrede.

6) Valg af bestyrelse: Genvalg til:

 Bent Pedersen

 Stig Rune Bore

 7) Valg af betyrelsessupleanter:

  Genvalg til: Theresa Christensen, René Lander

8) Valg af revisor: revisor i kasserens kreds/lokalklub.

9) Arbejdsplan 2018, herunder valg af dommere til LU: Chabos: Leif V. Jensen og Kenneth Jensen. Skæghøns: Poul H. Schmidt. Hønsedag i DK vil blive afholdt sidste lørdag i september. Datoer for hønsedag i Norge, samt sommermøde i DK kommer senere. Sidstnævnte kun hvis nogen melder sig som vært.

10) Evt: Bestyrelsen bemyndiges til, at erstatte pokalerne med nogle flotte diplomer. Prøveperioden, hvor der måtte bruges større ring til Antverpener er ovre, og vi er tilbage på 11mm for haner og 9 mm for høner. BENNY udstiller på LU 2020.