Referat Generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamlingen lørdag d. 9. 12. 2017.

1) Valg af dirigent: Bent Pedersen

2) Formandens beretning: Godkendt med applaus.

3) Det reviderede regnskab: Importkontoen er ført tilbage til hovedkontoen. Der skal laves et diplom til alle udstillere af vore racer på Europa- udstillingen 2018 i Herning. Det gældeer også udenlandske udstillere. Godkendt.

4) Indkomne forslag: Bent Pedersen foreslår at høneringen hos Antverpener hæ- ves fra 9 mm til 10 mm. Der rettes henvendelse til standardudvalget om at det     gøres med 1 års prøvetid.

5) Fastsættelse af kontingent: Hæves med 25 kr fra 2019. Det norske kontingent   hæves med et beløb, der svarer til det danske.

6) Valg af bestyrelse: Genvalg til:

 Bent Pedersen

 Poul H. Schmidt

 Johs. O. Hansen

7) Valg af betyrelsessupleanter:

  Nyvalg til: Theresa Christensen, René Lander

8) Valg af revisor: revisor i kasserens kreds/lokalklub.

9) Arbejdsplan 2018, herunder valg af dommere til Europaudstillng og Hundslund.

Europaudstillingen: Vi indstiller 2 tyske dommere. Hundslund: Leif V. Jensen

Sommermøde: 9. juni hos Johs. O. Hansen, Mogenstrup, Skive. 

10) Evt,